Utbildning på grund- och avancerad nivå

Arbetsterapeuter har en akademisk grundutbildning på tre år. Efter grundutbildningen har man möjlighet att läsa vidare och ta masterexamen och forskarexamen i arbetsterapi.

Arbetsterapeuters grundutbildning

Att utbilda sig till arbetsterapeut tar tre år på högskola/universitet. Utbildningen leder både till arbetsterapeutexamen och kandidatexamen.

Här kan du studera till arbetsterapeut:

Grundutbildningens innehåll

Utbildningen består av olika ämnen i arbetsterapi, medicin och samhälls- och beteendevetenskap. Huvudämnet är arbetsterapi och studierna handlar om att förstå och förklara individens aktivitetsförmåga i olika miljöer och dess samband till hälsa och ohälsa. Psykologi och pedagogik ingår bland annat i de samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena och anatomi och sjukdomslära är en del av de medicinska kurserna.

Olika pedagogiska arbetsformer ingår i utbildningen och du får arbeta utifrån yrkesmässiga frågeställningar. En del av utbildningen är också placerad vid arbetsterapiverksamheter inom sjukvård och samhälle. I slutet av utbildningen får du genomföra ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Arbetsterapeuters vidareutbildning

Forskarutbildning

Arbetsterapeuter kan genomgå forskarutbildning och avlägga doktorsexamen genom att de utöver sin arbetsterapeututbildning genomgår så kallad överbryggande utbildning. Därmed kan de antas till forskarutbildning vid institutioner med näraliggande ämnen inom olika fakulteter.

Disputerade

Här finns en lista över alla disputerade arbetsterapeuter. Om du är intresserad av att veta mer om en avhandling kan du söka information på respektive universitet/högskola där avhandlingen är gjord.

Utvecklings- och karriärmöjligheter

Som arbetsterapeut kan du arbeta inom många olika verksamhetsområden, där du har stora möjligheter till utveckling. Som arbetsterapeut kan du även bli hjälpmedelskonsulent, chef, utredare, utvecklare, handledare, lärare och forskare. Läs mer om dina karriärmöjligheter. 

Gå med du också!

Bli medlem