Specialister i arbetsterapi

Här presenteras våra examinerade specialister utifrån deras specialistområde. Totalt finns det i dag runt 100 specialistarbetsterapeuter i Sverige.

Abstract för respektive specialistföreläsning, se abstract databasen från Arbetsterapiforum 2015.

Gå med du också!

Bli medlem