Ansökan och förkunskapskrav

Välkommen att skicka in din ansökan till planerad kursstart maj 2020, sista ansökningsdag är 1 november 2019.

Förkunskapskrav

För att din ansökan ska bli behandlad av Sveriges Arbetsterapeuters specialistråd uppfyller du samtliga förkunskapskraven nedan. 

 • Legitimation
  Den sökande ska vara legitimerad arbetsterapeut.
 • Teoretisk grund
  Den sökande ska ha lägst en magisterexamen eller minst 60 avklarade högskolepoäng på avancerad nivå, lägst D-nivå. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng vara fördjupning inom arbetsterapi.
 • Praktiskt grund
  Den sökande ska ha minst 5 års arbetsterapeutisk yrkeserfarenhet under de senaste 10 åren. Varav minst två är inom det område som specialiseringen avser. Tjänstgöringen ska ha omfattat minst halvtid.

För mer information om förkunskapskrav och hur du fyller i din ansökan kan du läsa i
Specialistordning för arbetsterapeuter.

Ansökningsblankett med tillhörande råd och anvisningar

Uppfyller du ovanstående förkunskapskrav är du välkommen med din ansökan! Läs noga igenom Råd och anvisningar, som har sidhänvisningar till specialistordningen, när du fyller i ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten med tillhörande råd och anvisningar finns under Dokument uppe till höger. 

Ansökningsprocessen

 • Förkunskapskraven är uppfyllda
 • Första ansökan skickas in
 • Ansökan behandlas av specialistrådet som utser en kontaktperson
 • Slutgiltig ansökan skickas in
 • Beslut om individuell utbildningsplan
 • Inbjudan till YSS i Sveriges Arbetsterapeuters regi
 • Examination

Avgift

Specialistutbildningen är en medlemsförmån och är kostnadsfri för medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter, ett oavbrutet medlemskap i minst två år krävs innan din ansökan behandlas av specialistrådet.

Är du inte medlem i Sveriges Arbetsterapeuter?

För dig som inte är medlem kostar specialistutbildningen 89 000 kronor, exklusive moms. Utöver denna kostnad tas en administrativ avgift om 5 000 kronor, exklusive moms, ut. Den täcker hantering av ansökan och vägledning från specialistrådet. Oavsett om sökanden blir antagen eller ej, betalas inte den administrativa avgiften tillbaka.

Gå med du också!

Bli medlem