Specialistutbildning

Vill du bli specialist i arbetsterapi?

För att möta de allt högre krav som vården ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering fastställdes den första specialistutbildning för arbetsterapeuter av Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1998. 
Specialistrådet inrättades och 2003 erhåll de första arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet. Idag finns det närmare 100 specialister i arbetsterapi i Sverige!

Specialistrådet

Sveriges Arbetsterapeuters specialistråd godkänner individuella utbildningsplaner, ansvarar för planering och genomförande av den obligatoriska professionskursen i specialistutbildningen samt utfärdar specialistbehörighet.
Läs mer om specialistrådet och vilka som ingår där.

Specialist i arbetsterapi

Som blivande specialist i arbetsterapi fördjupar du din kunskap inom ett valt specialistområde och två valbara specialistfunktioner.

I din ansökan anger du ett av nedan specialistområde. Det valda specialistområdet kommer tillsammans med de två specialistfunktioner du väljer att utgöra din individuella utbildningsplan. 

Specialistområden

Specialistfunktioner

Specialistfunktioner beskriver det arbetsterapeuter gör, och bildar underlag för specialisering. Fyra specialistfunktioner är definierade, två av dessa ska ingå i specialistutbildningen.

Frågor?

Har du frågor kring utbildningens upplägg, innehåll och om din behörighet är du välkommen att mejla till: specialist@arbetsterapeuterna.se.

Gå med du också!

Bli medlem