Utbildning och forskning

Förbundet jobbar på olika sätt för att arbetsterapeuters utbildning ska vara samhällsrelevant och hålla hög kvalitet.

Student

Vår studentorganisation Sveriges Arbetsterapeutstudenter arbetar med att vidareutveckla utbildningen och kräva sin rätt att utöva inflytande över sin utbildning som finns på åtta olika lärosäten i Sverige: Hälsohögskolan i Jönköping, Karolinska institutet i Stockholm, Linköpings universitet (Norrköping), Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Läs om grundutbildningen och om att läsa vidare på magister och masternivå. 

Lärare och programansvariga

Vi samlar programansvariga från arbetsterapeututbildningarna två gånger per år för att diskutera viktiga frågor som rör arbetsterapeututbildningen i Sverige. Vi bjuder även årligen in till en utbildnings- och forskningsdialog där vi samlar både lärare, programansvariga och professorer.

Doktorander, disputerade och professorer

Doktoranddagar anordnas för att samla medlemmar som bedriver doktorandstudier. Det är ett forum för kunskapsutbyte, stöd och möjlighet att diskutera teorier och forskningsmetoder.

Forskande disputerade arbetsterapeuter inbjuds till ett Vetenskapligt forum i samband med Arbetsterapiforum.

Specialistutbildning

Det är Sveriges Arbetsterapeuter som tagit fram en specialistordning för arbetsterapeuter och som erbjuder specialistutbildningen, som är kostnadsfri för våra medlemmar. Vårt specialistråd vägleder i upprättande av individuell utbildningsplan, ekvivalerar kurser, anordnar den avslutande delkursen inom specialistutbildningen samt utfärdar specialistbehörighet.

Utveckling och stöd i det yrkeslivslånga lärandet

 • Stipendier för arbetsterapeuter
  Sveriges Arbetsterapeuter har också en stipendiefond. Ur den är det möjligt att söka medel för forskning och vidareutbildning inom arbetsterapins arbetsområden.
 • Den vetenskapliga tidskriften SJOT och databasen OTSeeker
  För att stödja forskningen inom arbetsterapi är Sveriges Arbetsterapeuter delägare i den stiftelse som utger den vetenskapliga tidskriften the Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT).

  OTSeeker är en fritt tillgänglig och omfattande databas skapad för och av arbetsterapeuter i syfte att stödja evidensbaserad yrkesutövning. 
 • Arbetsterapiforum
  För att sprida den arbetsterapeutiska forskningen och utvecklingen, anordnar Sveriges Arbetsterapeuter vartannat år Arbetsterapiforum som också är en viktig mötesplats för Sveriges Arbetsterapeuter.
 • Artiklar i tidskriften Arbetsterapeuten
  I Arbetsterapeuten presenterar vi regelbundet aktuell forskning genom bland annat intervjuer med forskare och reportage på plats. 

Gå med du också!

Bli medlem