Arbetsterapi och nationell kunskapsstyrning

Nationell kunskapsstyrning handlar om att alla patienter ska få tillgång till vård baserad på den senaste forskningen. Det är strategiskt viktigt för förbundet att arbeta för att arbetsterapeuters insatser ska finnas med i det arbetet.

I april 2018 samlade vi forskare, specialister och chefer för att gemensamt diskutera och planera hur vi kan arbete framåt med att se till att arbetsterapeuter finns med i de nationella och regionala programområden som nu tillsätts. Det skapades ett nätverk av arbetsterapeuter som kommer att jobba vidare med detta. Är du intresserad av att vara med i det nätverket? Läs mer i vår akademi.

Riktlinjer

Här samlar vi nationellt överenskomna riktlinjer för arbetsterapeuter.

Nationella riktlinjer i arbetsterapi för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck

Det här är riktlinjer framtagna av en nationell arbetsgrupp av arbetsterapeuter som arbetar med barn och ungdomar med ryggmärgsbråck (en del av Nationellt nätverk MMC). Riktlinjerna utgör en bas för de uppföljningar som görs i kvalitetsregistret MMCUP.

Kvalitetsregister

Läs om hur förbundet arbetar för fler indikatorer för arbetsterapi och rehabilitering. 

Gå med du också!

Bli medlem