Ett kollage som illustrerar digital teknik i hemmiljö. Illustration: Per José Karlén

I fokus

Förbundet arbetar varje dag med att på olika sätt visa värdet av arbetsterapi. Här får du en snabb överblick över några av de projekt och större satsningar som vi gör just nu.

En kvinna som jobbar inom vården håller en äldre persons hand

Att förhålla dig till som arbetsterapeut

Som yrkesverksam arbetsterapeut behöver du ha kännedom om såväl lagar och regler som policys och rutiner för kvalitet och etik.

Första jobbet

Grattis till ditt nya jobb! Nu börjar en ny spännande tid, men det finns kanske mycket du undrar över. Vad behöver jag tänka på gällande min legitimation? Vilka lagar och regler behöver jag förhålla mig till i jobbet?

En äldre och en yngre kvinna som ler mot kameran.

Arbetsterapi och nationell kunskapsstyrning

Nationell kunskapsstyrning handlar om att alla patienter ska få tillgång till vård baserad på den senaste forskningen. Det är strategiskt viktigt för förbundet att arbeta för att arbetsterapeuters insatser ska finnas med i det arbetet.

Utbildning och forskning

Förbundet jobbar på olika sätt för att arbetsterapeuters utbildning ska vara samhällsrelevant och hålla hög kvalitet.

Arbetsterapiforums logotyp. Globen och stadshuset i siluett.

Välkommen till Arbetsterapiforum den 2–3 april!

Den 2–3 april arrangerar Sveriges Arbetsterapeuter nordens största konferens för arbetsterapeuter, Arbetsterapiforum, i Folkets Hus, Stockholm. Med över 100 programpunkter och nästan 1 000 deltagare, ges unika möjligheter till kompetensutveckling och nätverkande med arbetsterapeuter från hela landet.

Izabella Svensson med sin hund. Foto: Helén Karlsson

Vem behöver arbetsterapi?

Många människor kan inte leva livet fullt ut på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Men med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt.

Studenterna Malin Samuelsson, Robert Bäck Öberg och Ena Crkvencic

Funderar du på att bli arbetsterapeut?

Att bli arbetsterapeut är att ge sig själv stora möjligheter. Efterfrågan på arbetsterapeuter ökar mer än tillgången. Särskilt ökar den inom nya områden, som till exempel skolan.

Dags att nominera!

Är du eller din kollega årets arbetsterapeut? Ta chansen att nominera senast den 28 februari.

Gå med du också!

Bli medlem