Medlemsavgifter

Avgifter 2019

Från och med 1 januari 2019 får du 25 % av medlemsavgiften tillbaka i samband med skattedeklarationen. Det innebär att du sparar cirka 950 kr årligen. Du behöver inte göra någonting för att omfattas av reduktionen, utan Sveriges Arbetsterapeuter sköter administrationen och informerar Skatteverket.

Medlemsavgifter 2019 Avgift Betalning
Yrkesverksamma, föräldralediga och arbetslösa med lön/ersättning som är 15 485 kr/mån eller högre samt egenföretagare som bedriver verksamhet vid sidan av en anställning 318 kr/mån (238,50 kr/mån efter skattereduktion) Per månad, via faktura eller autogiro
Yrkesverksamma, föräldralediga och arbetslösa med lön/ersättning under 15 485 kr/mån samt egenföretagare som enbart driver eget företag 192 kr/mån Per månad, via faktura eller autogiro
Icke yrkesverksamma medlemmar, exempelvis pensionärer 240 kr/år 1 gång/år. Per månad, via faktura eller autogiro.
Sveriges Arbetsterapeutstudenter 200 kr för hela studietiden Via faktura

Akademikernas a-kassa

Medlemsavgift i Akademikernas a-kassa är 110 kronor/månad.

Föräldraledig

Medlemsavgiften under din föräldraledighet baserar sig på den faktiska föräldrapenning du tar ut (brutto, det vill säga innan skatt). Är din ersättning lägre än 15 485 kronor blir avgiften 192 kronor per månad.

Uppbär sjukpenning, ersättning från a-kassa eller sjukersättning

Medlemsavgiften baseras på din inkomst. Ersättning från försäkringskassan eller a-kassa likställs med lön. Om du uppbär ersättning från försäkringskassan eller a-kassa/inkomstförsäkring är medlemsavgiften den samma som för yrkesverksamma medlemmar, det vill säga 318 kronor/månad för lön/ersättning överstigande 15 485 kronor och 192 kronor/månad för lön/ersättning understigande 15 485 kronor.

Vid sjukersättning kan du ansöka om passiv avgift, det vill säga 240 kronor/år exklusive avgift till a-kassa, på särskild blankett. Den kan du få från vårt medlemsregister,som också svarar på eventuella frågor. Mejla medlemsregister@arbetsterapeuterna.se.

Företagare

Företagare som bedriver sin verksamhet vid sidan av en anställning betalar den högre avgiften. Företagare som enbart driver eget företag betalar den lägre avgiften.

Pensionär

Den som har gått i ålderspension betalar 240 kronor per år.

Utlandsvistelse

Kontakta medlemsregistret och i förekommande fall Akademikernas a-kassa.

Gå med du också!

Bli medlem