Medlemskapet

Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga organisationen som kan arbetsterapi. Som medlem hos oss får du stöd både i din profession och arbetsrättsligt, du får helt enkelt ett både tryggare och mer utvecklande arbetsliv. Gör som de flesta av Sveriges legitimerade arbetsterapeuter – bli medlem i vårt förbund du också!

Jag vill bli medlem!

Som medlem får du bland annat:

Som ny yrkesverksam medlem erhåller du också fyra försäkringar kostnadsfritt under tre månader

Ditt medlemskap bidrar dessutom till att vår röst hörs starkare i det viktiga arbetet med att förbättra villkoren för arbetsterapeuter och med att driva opinion i frågor som för professionen framåt.

Individuell förhandlingshjälp kan enligt vår stadga medges efter sex månaders medlemskap.

Vem kan bli medlem?

Medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter grundar sig på utbildning, inte tjänst. Du behöver alltså inte arbeta som arbetsterapeut för att bli medlem. Du kan bli medlem om du har avlagt examen vid en arbetsterapeututbildning, som godkänts av Sveriges Arbetsterapeuter och WFOT (World Federation of Occupational Therapists), eller är student vid en arbetsterapeututbildning.

Man kan inte vara medlem i förbundet och samtidigt i ord eller handlingar ge uttryck för värderingar som inte ligger i linje med Sveriges Arbetsterapeuters stadga och den etiska koden för arbetsterapeuter

Gå med du också!

Bli medlem