Södra Älvsborg

Välkommen till Södra Älvsborgskretsen lokala sida!

Kontaktuppgifter

Madeleine Schiller
Kretsordförande
Arbetsmiljöstrateg
madeleine.schiller@boras.se

Lena Sjöqvist Bengtsson
Lokal ombudsman region
lena.m.bengtsson@vgregion.se 

Pernilla Brådalen
Lokal ombudsman region
pbradalen@hotmail.com 

Lokal ombudsman kommun
Vakant