Södermanland

Välkommen till Södermanlands lokala sida!

Årsmöte 2019

Datum: Tisdagen den 26 mars 2019
Klockan: 17.30–ca 20.00
Plats: Plevnagården i Malmköping

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari. Anmäl er till mötet senast den 19 mars till sormlandskretsen@arbetsterapeuterna.se.

Läs hela inbjudan under relaterade dokument. 

Kontaktuppgifter

Ann Engstrand
Kretsordförande
ann.engstrand@nykoping.se 

Eva Ivenäs
Arbetsmiljöstrateg
gotlandseva@gmail.com 
0706793820

Louise Karlsson
Lokal ombudsman landsting
louise.karlsson@dll.se