Skaraborg

Välkommen till Skaraborgskretsens lokala hemsida! Här hittar du nyheter och information som gäller arbetsterapeuter och arbetsterapi i Skaraborg.

Årsmöte 2019

Datum: Den 3 mars, kl. 18:00
Plats: Tallskogens samlingssal Tallskogsvägen 3, Lidköping

Eventuella motioner ska var inkomna tre veckor innan årsmötet.

Anmälan senast den 27 februari till skaraborgskretsen@arbetsterapeuterna.se. Glöm inte informera om specialkost/allergier.

Läs hela inbjudan under Dokument. 

Kretsen

Kretsen har cirka 260 medlemmar. De flesta är anställda i landsting eller kommun. Några har privata arbetsgivare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är andra arbetsgivare. Det finns också enstaka med eget företag. Styrelsen väljs ett år i taget. Förutom årsmöte arrangeras minst ett kretsmöte.

Medlem

Som medlem kan du få stöd av dina lokala ombudsmän när det gäller löne- och anställningsfrågor. Du hittar dem under Skaraborgs kontaktuppgifter. Du får också tillgång till olika medlemsförmåner genom ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter.

Kontaktuppgifter

Ann-Sofie Lugn
Kretsordförande
Arbetsmiljöstrateg
ann-sofie.lugn@skara.se
0511 32829

Wallescka Östlund
Vice ordförande
wallescka.ostlund@vgregion.se
010 4734154

Susanne Eldh
Lokal ombudsman region
susanne.brunstedt@vgregion.se 
010 4734153

Annika Månsson
Lokal ombudsman kommun
annika.mansson@skara.se 
051160481