Kronoberg

Välkomen till Kronobergskretsens lokala hemsida!

Aktuellt

Vi söker dig som vill vara arbetsmiljöstrateg i vår krets! Kontakta Alma Velic om du är intresserad, 0470-58 62 88, alma.velic@kronoberg.se.

Kontakta förbundets centrala ombudsmän

Vi saknar för närvarande lokal ombudsman i vår krets. Vänd dig därför med dina frågor direkt till medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se.

Påminnelse

Du har väl uppdaterat dina uppgifter på Min sida? Så att du alltid är uppdaterad med senaste nytt från Sveriges Arbetsterapeuter.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande Magnus Aldebert, vice ordförande Birgitta Gunnarsson, sekreterare Rebeca Lundkvist, kassör Lina Karlsson och övrig ledamot Monica Svensson. 

Ordföranden och styrelseledamöter väljs på årsmötet. Övriga uppdrag fördelas på det första konstituerande styrelsemötet. Som invald i styrelsen väljs man på två år.

Styrelsens uppdrag består i att leda det fackliga arbetet under verksamhetsåret. Styrelsen träffas ungefär 8-10 gånger per år och diskuterar aktuella frågor och planerar gemensamma medlemsaktiviteter. Återkommande aktiviteter är Arbetsterapins dag, årlig kretsdag och årsmötet.

Vill ni kontakta någon i styrelsen, eller någon av de ombud som finns i kommun och landsting hittar ni kontaktuppgifter nedan. 

Har du blivit fackligt ombud på din arbetsplats?

Kontakta styrelsens ordförande Magnus Aldebert. Han sköter om det papper gällande LFF (Lagen om facklig förtroendeman) och § 2 kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF 76/LAFF 76, som ska skickas in till arbetsplatsen. Magnus sköter även om att meddela Sveriges Arbetsterapeuter centralt, så att man inte går miste om facklig information från Sveriges Arbetsterapeuter.

Kontaktuppgifter

Magnus Aldebert
Kretsordförande
magnus.aldebert@kronoberg.se 
047840186

Lina Karlsson
Vice kretsordförande
lina.a.karlsson@kronoberg.se 
0470703814

Lokal ombudsman kommun
Vakant

Arbetsmiljöstrateg
Vakant