Jönköping

Välkommen till Jönköpingskretsens lokala hemsida!

Vill du engagera dig i vår krets?

 Vi söker dig som är sugen på att engagera dig i kretsens arbete eller brinner för att marknadsföra arbetsterapi. Det finns flera poster vakanta i styrelsen, bland annat sekreterare, LOM-region eller ledamot. Eller varför inte den nya posten professionsstrateg? Läs mer om rollen som professionsstrateg på Min sida, under Förtroendevald och Handbok i kretsarbete. 

Kontakta styrelsen eller valberedningen så får du mer information. 

Planerade styrelsemöten under 2019

  • Den 21 februari klockan 17.30
  • Årsmötet planeras till den 26 mars 2019

Vi har öppna styrelsemöten och alla är välkomna att sitta med, anmäl din medverkan till styrelsen via kretsmejlen. 

Du är alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen för mer information, om du undrar vem som är din förtroendevalda eller har andra frågor!

Informera oss vilket fackligt uppdrag ni har

Vi vill gärna att ni som har ett fackligt uppdrag på er arbetsplats hör av er och meddelar oss vilket uppdrag ni har, mejla jonkopingskretsen@arbetsterapeuterna.se. Detta för att säkerställa att vi har rätt uppgifter och att ni får aktuell information. Påminn gärna era kollegor om att uppdatera mejl/arbetsgivare på Min sida, vi har fortfarande flera mejl som inte levereras.

Följ oss på Facebook

Nu har Sveriges Arbetsterapeuter Jönköpingskretsen en egen facebooksida. Följ oss för att få snabb information om vad som händer i kretsen. 

Kontaktuppgifter

Malin Forsén
Kretsordförande
malin.forsen@jonkoping.se
036102343

Ann-Marie Näslund
Kassör
ann-marie.naslund@jonkoping.se
036107442

Eva Timotic
Arbetsmiljöstrateg