Fyrbodal

Välkommen till Fyrbodalkretsens lokala hemsida!

Årsmöte 2019

Tid: 28 mars 2018, kl 17:30
Plats: Rehabenheten Tallbacken Trollhättan

Anmäl dig senast den 22 mars via mejl till pia.johansson@trollhattan.se.

Läs hela inbjudan under relaterade dokument. 

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter!

Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter på Min sida, för att få information från förbundet.

Kontaktuppgifter

Ulf Jonasson
Kretsordförande
Lokal ombudsman region
ulf.jonasson@vgregion.se
Tel: 052619697

Linda Navalon
Vice kretsordförande
linda.adolfsson@vgregion.se
Tel: 052091467