Artiklar 2019

Han bearbetar alla våra sinnen

28 mars 2019

Jonatan Hedetoft öppnar upp för svåra ämnen genom sin design som väcker känslor och bygger broar för samtal – om bland annat psykisk ohälsa.

Läs mer

Ledare: Dags att uppvärdera lärandet i vardagen

28 mars 2019

”Ett lärande i vardagen kräver tid, inte bara genom luft i schemat utan som en återkommande och planerad aktivitet.”

Läs mer

Skapar rum för kreativitet

28 mars 2019

Med regelbundna mellanrum träffas arbetsterapeuter i Göteborg i ett nätverk för kreativa aktiviteter. De utbyter tankar, idéer och inte minst konkreta aktiviteter. Tillsammans stärker de skapandets plats i arbetsterapin.

Läs mer

Sällsynt envis

25 mars 2019

För 37 år sedan föddes Elisabeth Wallenius dotter Cecilia med Aperts syndrom, sedan dess är ingenting sig likt.

Läs mer

Ledare: Lön för mödan

13 februari 2019

”Det är orimligt att vår lön inte motsvarar den samhällsnytta vi gör – varje dag, varje vecka, varje år. Arbetsterapeuter ­bidrar till ett jämlikt och hållbart samhälle och vi ska lönesättas därefter.”

Läs mer

Hoppet om lika lön lever

13 februari 2019

Gapet mellan kvinnors och mäns löner bottnar i en historisk undervärdering av kvinnors arbeten. Det säger arbetsrätts­juristen Lena Svenaeus som forskat om orsakerna till dagens löneskillnader. Men det finns hopp.

Läs mer

Passiva chefer är också destruktiva

13 februari 2019

Ilskna och arroganta chefer, men även fega och ostrukturerade, gör att medarbetarna far illa. Psykologen Susanne Tafvelin, forskare vid Umeå universitet, ska undersöka varför chefer utvecklar destruktiva ledarbeteenden.

Läs mer

Ett bättre liv för sköra äldre

08 februari 2019

Sköra äldre och människor med kognitiv svikt ska få ett bättre liv. Det är målet för arbetsterapeuten Maria Johansson, oavsett om hon skriver forskningsplaner eller möter sina patienter inom geriatriken.

Läs mer