Från vänster: Mika Levin-Smeds, Maria Sjöberg, Annika Lexén, Katarina Rydberg, Kristina Hutlman, Emma Jansdotter, Karolina Behrnsten, Ida Kåhlin, Sofie Ivarsson, Ann-Charlotte Kassberg. Foto: Jonas Malmström
Från vänster: Mika Levin-Smeds, Maria Sjöberg, Annika Lexén, Katarina Rydberg, Kristina Hutlman, Emma Jansdotter, Karolina Behrnsten, Ida Kåhlin, Sofie Ivarsson, Ann-Charlotte Kassberg. Foto: Jonas Malmström

Förbundsstyrelsen

Ida Kåhlin
Förbundsordförande
ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 03

Kristina Hultman
Förste vice ordförande
kristina.hultman@arbetsterapeuterna.se
070-680 77 34

Karolina Behrnsten
Andre vice ordförande
karolina.behrnsten@arbetsterapeuterna.se
0700-85 67 63

Sofie Ivarsson
Ledamot
sofieivarsson@live.se

Emma Jansdotter
Ledamot
emma.jansdotter@arbetsformedlingen.se
010-488 11 59

Ann-Charlotte Kassberg
Ledamot
ann-charlotte.kassberg@ltu.se
070-522 53 37

Mika Levin-Smeds
Ledamot
mika.smeds@valdemarsvik.se
070-601 42 91

Annika Lexén
Ledamot
annika.lexen@med.lu.se
0708-53 08 55

Qarin Lood
Ledamot
qarin.lood@gmail.com
070-494 20 34

Katarina Rydberg
Ledamot
katarina.rydberg@regionuppsala.se
073-866 58 49

Maria Sjöberg
Ledamot
maria.s.sjoberg@norrbotten.se
0920-28 43 59

Lisa Akervall
Ledamot, ordförande Sveriges Arbetsterapeutstudenter
lisake-7@student.ltu.se
070-796 20 58