En bunt med förbundets visionsdokument

Vårt uppdrag och vision

Sveriges Arbetsterapeuters uppdrag är att visa värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor och driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv.

Förbundsordförande Ida Kåhlin framför kameran

Förbundet tycker

Vill du veta vad hur förbundet ställer sig i olika viktiga frågor som rör arbetsterapeuter, till exempel gällande MAR i kommunerna och om hur vi tillsammans skapar ett hållbart arbetsliv? Ta del av våra ställningstaganden, remissvar och debattartiklar som publicerats i media.

Ett organisationsschema

Demokrati och organisation

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm.

Tre studenter bakifrån i luvtröjor med förbundets logotyp

Sveriges Arbetsterapeuter student

Sveriges Arbetsterapeutstudenter är organisationen för alla arbetsterapeutstudenter. Med oss hittar du gemenskap med andra arbetsterapeutstudenter och kan påverka din utbildning och förbundets arbete.

Två nummer av tidningen och en kvinna som läser

Arbetsterapeuten – en facklig yrkes- och idétidskrift

Arbetsterapeuten är din tidning – här läser du om arbetsterapeuters arbete i olika situationer, fackliga aktiviteter, händelser i förbundet och får omvärldsbevakning i frågor som berör arbetsterapi och andra för medlemmarna angelägna ämnen.

Olika publikationer ur webbutikens utbud

Välkommen till webbutiken!

Här kan du köpa instrument och böcker och beställa och ladda ner olika typer av informationsmaterial.

Människor som samtalar mot en färgglad bakgrund

Akademin

I akademin samlar vi förbundets utbildningsverksamhet, både fackliga- och professionskurser, seminarier och konferenser. Med akademin kan du nu också gå en del av våra kurser online.

Internationellt

Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med de nordiska arbetsterapeutförbunden och är medlem i COTEC, WFOT och Union to Union.

Annonsera på vår webbplats

Vår webb har cirka 16 000 besökare varje månad*. På webben kan du annonsera lediga tjänster.

Gå med du också!

Bli medlem